آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ، ۲۳:۲۸:۴۴    
Sony
کنسول بازیتوضیحاتقیمت ( تومان )
PLAY STATION 3 120GB۷۵۰۰۰۰
PLAY STATION 3 160GBبا قابلیت اجراء بازی از هارد اکسترنال۸۸۰۰۰۰
PLAY STATION 3 160GB + MOVEبا قابلیت اجراء بازی از هارد اکسترنال۱۵۰۰۰۰۰
PLAY STATION 3 320GBبا قابلیت اجراء بازی از هارد اکسترنال۷۶۰۰۰۰
PLAY STATION 3 320GB + MOVEبا قابلیت اجراء بازی از هارد اکسترنال۹۶۰۰۰۰
PLAY STATION 3 SUPER SLIM 250GBبا قابلیت اجراء بازی از هارد اکسترنال۸۵۰۰۰۰
PLAY STATION 3 SUPER SLIM 500GBورژن ۴.۲۱ / فقط قابلیت بازی ارجینال۹۰۰۰۰۰
PSP E - 1004کپی شده۴۰۰۰۰۰
PSP 3004Nکپی شده۵۰۰۰۰۰
PSP GOکپی شده / ارجینال۵۵۰۰۰۰
PS VITA WIFIورژن ۲.۱۱---
PS VITA 3G - PAL + 4GBپشتیبانی از اپراتورهای داخلی۸۲۰۰۰۰
PLAY STATION 4 500GB Full R.2فاقد گارانتی۱۷۵۰۰۰۰
PLAY STATION 4 500GB Full R.2۴۰۰ روز گارانتی۱۸۵۰۰۰۰
PLAY STATION 4 500GB Full R.1فاقد گارانتی۱۶۵۰۰۰۰
PLAY STATION 4 500GB Full R.1۴۰۰ روز گارانتی۱۶۵۰۰۰۰
Xbox 360
کنسول بازیتوضیحاتقیمت ( تومان )
Xbox One 500GB + New Kinect۱۷۷۰۰۰۰
Xbox Oneهارد دیسک ۵۰۰ گیگابایتی۱۵۵۰۰۰۰
Xbox One + Kinectهارد دیسک ۵۰۰ گیگابایتی همراه با کیتکت۱۹۸۰۰۰۰
SLIM 250GB + KINECTLTU - تعویض درایو۱۴۰۰۰۰۰
SLIM 4GB SPECIAL EDITIONLTU - تعویض درایو۱۲۵۰۰۰۰
SLIM 4GBبدون تعویض درایو - LT+3۸۵۰۰۰۰
SLIM 250GBبدون تعویض درایو - LT+3۱۱۰۰۰۰۰
SLIM 4GB + KINECTبدون تعویض درایو - LT+3۱۱۵۰۰۰۰
SLIM 250GB + KINECTبدون تعویض درایو - LT+3۱۴۰۰۰۰۰
SLIM 4GB + KINECTفوق اسلیم - بدون تعویض درایو - LT+3۱۲۵۰۰۰۰
SLIM 4GBLTU - تعویض درایو - رنگ سفید۹۵۰۰۰۰
SLIM 250GBLTU - تعویض درایو۱۲۰۰۰۰۰
SLIM 4GB + KINECTLTU - تعویض درایو۱۲۵۰۰۰۰
SLIM HALO PACK - LIMITEDهارد دیسک ۳۲۰ گیگ - اجرا بازی کپی بدون تعویض درایو۱۵۰۰۰۰۰
Slim Star Wars + Kinect۱۶۵۰۰۰۰
One Full Pack Titanfall Bundleبه همراه ترانس - هارد دیسک ۵۰۰ گیگابایتی۲۱۰۰۰۰۰